UPRAVA

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA: Almir Šahinpašić

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE: Asim Aljić

ČLANOVI U.O:  Almir Šahinpašić Predsjednik, Vedran Labendž podpredsjednik, Aljić Admir, Jasmin Omerefendić, Kamberović Eminudin, Muhtarević Adnan, Memić Mirza, Malkić Adnan i Muhić Amel

SPORTSKI DIREKTOR: Jasmin Omerefendić

DIREKTOR: Dalibor Paligorić