Almir Šahinpašić

Predsjednik Skupštine Kluba

Dalibor Paligorić

Sekretar kluba

Jasmin Omerefendić

Šef stručnog štaba

Članovi Upravnog odbora Kluba

Vedran Labendž

Predsjednik

Članovi

Eminudin Kamberović

Smail Muhić

Jasmin Omerefendić

Marijan Babić

Admir Imširović

Fahrudin Kuljaninović

Refik Nišić

Malik Muhić