Almir Šahinpašić

Predsjednik Skupštine Kluba

Dalibor Paligorić

Direktor

Jasmin Omerefendić

Sportski Direktor

Članovi Upravnog odbora Kluba

Vedran Labendž

Predsjednik

Članovi

Eminudin Kamberović

Adnan Malkić

Jasmin Omerefendić

Marijan Babić

Admir Imširović

Samir Omić

Malik Muhić