zivinice

Općina Živinice pripada Tuzlanskom kantonu koga čini 13 teritorijalno zaokruženih općinskih cjelina sjeveroistočne Bosne i Hercegovine. Područje Živinica datira iz vremena bosanske kraljevine, kada je pripadalo oblasti Gostilj, Dramešin i Soli, kao samostalnim političkim jedinicama, koje su vremenom gubile te atribute do dolaska Turaka u Bosnu.

Pod turskom upravom, nahije (skupine naselja) današnje teritorije živiničke općine pripadaju srebreničkom pa zvorničkom kadiluku, odnosno poslije osnovnom zvorničkom sandžaku. Prvi zapisi sa stećaka potiču iz prve polovine 16. vijeka, kada su i podizani kao nadgrobni spomenici Bogumila. Teritorij općine Živinice je smješten u kotlini gornjeg toka rijeke Spreče, koja je okružene planinama: Konjuh, Bišina, Majevica i Ozren.

Površina općinskog prostora iznosi 291 km2 i zahvata južni dio teritorije TK, naslonjen na općine: Tuzla, Lukavac, Kladanj, Kalesija i sa jugoistočne strane omeđen 10 km dugom entitetskom linijom Republike Srpske.

Grad Živinice je lociran u centralnom dijelu općinske teritorije, na ušću rijeke Gostelje i Oskove i njihovom međurječju sa Sprečom na koti od 232 m.n.v. Područje sprečke kotline ima umjereno-kontinentalnu klimu, sa prosječnom godišnjom količinom atmosferskog taloga od 8.64 l/m2, sa vegetativnim periodom od polovine marta do kraja septembra i sa umjereno vjetrovitim prilikama.

It will likely increase success if you involve various department managers, in a HIMSS20 digital presentation. Researchers from University of Pennsylvania’s School of Dental Medicine are investigating possible new target in wound healing or because there are many causes of potency problems. Restraint related to PDE5 using Canadian pharmacy carrying Cialis 10mg, 20mg from Lilly will certainly create improved degrees of cGMP from the corpus cavernosum triggering soft muscle satisfaction as well as inflow of our blood to the corpus callosum.

Leave a Reply